باغ معجزه دبی در محیطی بسیار زیبا با گل های درخشان در وسط صحرا از دیدنی های دبی است که موجب شگفتی گردشگران دبی

می باشد.این پارک که در روز ولنتاین ۲۰۱۳ راه اندازی شد.

باغ معجزه دبی Miracle Garden Dubai در محیطی بسیار زیبا با گل های درخشان در وسط صحرا از دیدنی های دبی است که موجب

شگفتی گردشگران دبی می باشد.این پارک که در روز ولنتاین ۲۰۱۳ راه اندازی شد. با گل روی زمین و حلقه های قوسی و قلب شکل

آراسته شده، باغ حدود ۴۵ میلیون گل دارد.این باغ در حال حاضر نامزد برای ثبت رکورد گینس بخاطر طولانی ترین دیوار گل جهان است.

حداقل ۴۵ رنگ طبیعی در باغ معجزه وجود دارد.

هر منطقه دارای طرح های محوطه سازی عمودی و افقی خاص هر گردشگاه است، که قوسی شکل است و مسیر با مینی چتر سایه

رنگارنگ پوشش داده شده ، هرم های گل با ۱۰ متر ارتفاع، آب استخر در فضای باز، سرویس بهداشتی، وضو خانه و نمازخانه همگی از

امکانات این باغ هستند.