برج ساعت دیره دبی

از مکان های دیدنی و جذاب دبی برج ساعت دیره است که در منطقهٔ شرقی دبی به نام دیره قرار گرفته است. دیره نام یک فلکه در امارات متحده عربی است که در سال ۱۹۶۴ ساخته شده است. برج ساعت دیره دبی از نظر تجاری بسیار اهمیت دارد و مسافران تور دبی آن را به عنوان میدان ساعت می دانند. این برج توسط یک طراح در خارج از کشور طراحی شده و توسط یک معمار داخل کشور ساخته شده است. برج ساعت دیره دبی مورد توجه بسیاری از مسافران تور دبی قرار گرفته است.