سرزمين عجايب دبی

یکی از دیدنی ترین و جذاب ترین مکان های دبی سرزمين عجايب است که بسیار زیبا و سر گرم کننده است. سرزمين عجايب دبی دارای سه قسمت است پارک آبی، پارک سرگرمی و خیابان اصلی که هر قسمت تفریحات مخصوص به خود را دارد. دستگاه های بازی و ماشین در سالن و فضای باز به مسافران تور دبی ارائه می شود و تمام سنی می توانند از این پارک برای تفریح و سرگرمی استفاده کنند.در کنار این پارک فروشگاه های متنوع استخرهای شنا برای تمام سنین  و شترسواری برای مسافران تور دبی وجود دارد. سرزمين عجايب دبی برای مسافران تور دبی بهترین امکانات را فراهم می کند.