کافی شاپ یخی دبی

اولین کافی شاپ در دبی که از یخ ساخته شده این کافی شاپ است که دارای ظرفیت حدود 40 الی 50 نفر است. طراحی این کافی شاپ به این صورت است که میز و صندلی های آنجا از یخ درست شده و برای نشستن روی آن پوست مخصوص انداخته شده است. مسافران تور دبی قبل از ورود به داخل کافی شاپ به هر کدام از مشتریان، لباس های مخصوص داده می شود تا از سرمای محیط در امان باشند. این کافی شاپ در مرکز شهر دبی قرار دارد و مسافران تور دبی می توانند در حالی  که دمای بیرون 40 درجه است در داخل این کافی شاپ دنیایی از یخ و سرما را تجربه کنند. مسافران تور دبی با رفتن به این کافی شاپ می توانند بهترین لحظه ها رو سپری کنند.